Το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά που οι γυναίκες κατείχαν περισσότερο από 1 στις 10 θέσεις στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων σε όλο το κόσμο. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 4.300 εταιρίες σε 45 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε ανά χώρα ή κατηγορία δραστηριότητας.

[ CNN ]