Πρόσφατα, το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας εξέδωσε τη «Γνωμοδότηση για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος ξένων επενδύσεων και την ενίσχυση των προσπαθειών προσέλκυσής τους», προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της εθνικής μεταχείρισης των ξένων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της προστασίας των ξένων επενδύσεων, τη βελτίωση του επενδυτικού επιπέδου, τη διευκόλυνση των επενδυτικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της χρηματοδοτικής και φορολογικής υποστήριξης, τη βελτίωση των μεθόδων προώθησης των ξένων επενδύσεων κ.ά. στόχους. Τα μέτρα αυτά επιδιώκουν να ωθήσουν δυναμικά την ευθυγράμμιση της κινεζικής αγοράς με τους διεθνείς οικονομικούς και εμπορικούς κανόνες υψηλών προδιαγραφών και την εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων του συστήματος διαχείρισης ξένων επενδύσεων, προωθώντας την οικοδόμηση ενός διεθνοποιημένου περιβάλλοντος υψηλού επιπέδου για τις ξένες επενδύσεις με προσανατολισμό την αγορά και με βάση το κράτος δικαίου.

Η Κίνα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της εθνικής μεταχείρισης των ξένων επενδύσεων για τη δημιουργία ενός δίκαιου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην αγορά. Από τη μία πλευρά, η Κίνα διασφαλίζει ότι οι ξένες επιχειρήσεις απολαμβάνουν ίση μεταχείριση. Η Γνωμοδότηση στοχεύει στην επίσπευση της αναθεώρησης του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων για τη διασφάλιση της συμμετοχής των ξένων επιχειρήσεων σε δημόσιες συμβάσεις, διευκρινίζει τα πρότυπα των προϊόντων κινεζικής κατασκευής, απαγορεύει την ύπαρξη πρόσθετων όρων στις υπάρχουσες πολιτικές που αφορούν τις ξένες επιχειρήσεις, και ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις των τελευταίων, όπως στην ανάπτυξη κορυφαίων τεχνολογικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, με την πρώτη διάθεση των προϊόντων αυτών να κατοχυρώνεται για Κίνα κ.ά. μεθόδους. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα στηρίζει τη συμμετοχή των ξένων επιχειρήσεων στη διαμόρφωση προτύπων. Η Γνωμοδότηση υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της συμμετοχής ξένων επιχειρήσεων σε τεχνικές επιτροπές τυποποίησης και η ενθάρρυνσή τους για τη διαμόρφωση προτύπων και την παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών θα συμβάλει στην προώθηση της διεθνοποίησης της κινεζικής βιομηχανίας, καθώς και των προϊόντων, των υπηρεσιών, της τεχνολογίας και των προτύπων διαχείρισης της Κίνας.

Η Κίνα θεωρεί την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των ξένων επενδύσεων ως σημαντικό μέρος της οικοδόμησης ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που βασίζεται στον νόμο. Το πρώτο βήμα αφορά τη βελτίωση του διεθνούς μηχανισμού επίλυσης επενδυτικών διαφορών. Η Γνωμοδότηση συστήνει την εισαγωγή υψηλότερων απαιτήσεων για τους διεθνείς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που αφορούν συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών υψηλών προδιαγραφών και την ενίσχυση της βελτίωσης των μηχανισμών αντιμετώπισης διεθνών επενδυτικών διαφορών. Στη συνέχεια, για την απαραίτητη ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η Γνωμοδότηση προτείνει σημαντικά μέτρα όπως την ενίσχυση της επιβολής του νόμου για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και την καταπολέμηση των παραβάσεων. Τέλος, προτείνονται μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας, διαφάνειας και προβλεψιμότητας των πολιτικών μέσα από τη δυνατότητα των ξένων επιχειρήσεων να εκφράζουν τις απόψεις τους, την ενίσχυση των διαδικασιών που επιτρέπουν τον φανερό τρόπο διαχείρισης και τον καθορισμό εύλογων μεταβατικών περιόδων κατά τη διαμόρφωση των εξωτερικών οικονομικών και εμπορικών πολιτικών.

Η Κίνα θεωρεί επίσης τις διασυνοριακές ροές προσωπικού και δεδομένων των επιχειρήσεων ως το «κλειδί» για τη βελτίωση των επενδυτικών διευκολύνσεων και της λειτουργίας αυτών. Η Γνωμοδότηση προτείνει την περαιτέρω βελτίωση των μέτρων θεώρησης εισόδου για τα ξένα στελέχη, το τεχνικό προσωπικό των επιχειρήσεων και τις οικογένειες αυτών, με στόχο τη διευκόλυνση της εισόδου, εξόδου, παραμονής και μόνιμης διαμονής τους, βοηθώντας τις ξένες επιχειρήσεις να κατανείμουν αποτελεσματικά το ανθρώπινο ταλέντο τους σε παγκόσμια κλίμακα. Η διερεύνηση ενός ασφαλούς και εύχρηστου μηχανισμού διαχείρισης των διασυνοριακών ροών δεδομένων και η βελτίωση του μηχανισμού αξιολόγησης της ασφάλειας για σημαντικά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες που κατευθύνονται στο εξωτερικό θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των πολυεθνικών εταιρειών για τις διασυνοριακές ροές πληροφοριών στην έρευνα και ανάπτυξη και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Κίνα ενίσχυσε τη δημοσιονομική και φορολογική της στήριξη σε θεμελιώδη έργα σε βασικούς τομείς, καθώς και στο ανθρώπινο ταλέντο, την έρευνα και την ανάπτυξη. Η Γνωμοδότηση προτείνει την ενίσχυση του καθοδηγητικού ρόλου του ειδικού κεντρικού ταμείου για το διεθνές εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη και της χρηματοδότησης των τοπικών κυβερνήσεων, την αύξηση της στήριξης των πρότυπων έργων που πραγματοποιούνται με ξένα κεφάλαια, και την περαιτέρω υποστήριξη των βασικών βιομηχανικών αλυσίδων σε καίριους τομείς, ενθαρρύνοντας ιδιαιτέρως τις ξένες επιχειρήσεις ώστε αυτές να συνεχίσουν τις κερδοφόρες επενδύσεις τους στη χώρα. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η εθνική μεταχείριση απέναντι στη φορολογία για την εισαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας στα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό, η πολιτική έκπτωσης στον φόρο προστιθέμενης αξίας για την αγορά εξοπλισμού από την εγχώρια αγορά, και οι φοροαπαλλαγές στα επιδόματα στέγασης του προσωπικού των ξένων επιχειρήσεων και εκπαίδευσης των παιδιών τους με στόχο την αποτελεσματική μείωση του κόστους της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας για τις πολυεθνικές.

* Καθηγήτρια και υποδιευθύντρια του Τμήματος Πληροφοριών και Επιστημονικής Έρευνας του Κέντρου Διεθνών Οικονομικών Ανταλλαγών της ΚίναςSource link

Θώμη Κόρσου

Έχω έφεση στους άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη και με εξιτάρει ότι είναι αντρικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *