Του Βασίλη Αγγελόπουλου
[email protected]

Τη μείωση των δικαιολογητικών που θα πρέπει να υποβάλλονται από όσους συμμετέχουν σε διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη που εμπεριέχουν και οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπει απόφαση του ΕΦΚΑ.

Με στόχο να υπάρξει εναρμόνιση με το υπουργείο Οικονομικών με την απόφαση του ΕΦΚΑ, καταργείται η υποχρέωση:

1.    Αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη.

2.    Δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

3.    Δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

4.    Υποβολής των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των 60 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα μαζί του, κατά την ίδια χρονική περίοδο.

5.    Υποβολής του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι εφεξής όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και όσες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, δεν θα απαιτείται να εμπεριέχουν και τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

Βέβαια, εάν τα αρμόδια όργανα κρίνουν διαφορετικά, τότε η προσκόμιση αυτών των εγγράφων θα είναι απαραίτητη.
Επίσης, η υποχρέωση υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τελευταίων πέντε περιόδων αντικαθίσταται και πλέον θα υποβάλλονται οι αντίστοιχες καταστάσεις για τις τελευταίες τρεις περιόδους, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

Ειδική αναφορά γίνεται στην εγκύκλιο για το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, που αντικατέστησε τα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης/μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης. Εφεξής θα μπορεί να υποκατασταθεί, εφόσον δεν είναι εφικτή η σχετική συνυποβολή του με την αίτηση, από τα εξής έγγραφα:

Α) Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στην οποία θα αναγράφονται ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του οφειλέτη αίτηση πτώχευσης ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες και πως δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις προαναφερόμενες διαδικασίες, ούτε έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης. 

Β) Αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Source link

Θώμη Κόρσου

Έχω έφεση στους άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη και με εξιτάρει ότι είναι αντρικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *