Από την έντυπη έκδοση

Την επίσπευση της έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση που προβλέπει τμηματική καταβολή των χρεών της πανδημίας σε έως και 36 άτοκες ή 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Η επίσπευση αποφασίστηκε καθώς έγινε αντιληπτός ο κίνδυνος παταγώδους αποτυχίας της συγκεκριμένης ρύθμισης εάν αποφασιζόταν η πλατφόρμα να αρχίσει να λειτουργεί πολύ αργότερα.

Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι αν η πλατφόρμα καθυστερούσε να ανοίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε τα χρέη της περιόδου της πανδημίας θα παρέμεναν απλήρωτα, ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα για το ίδιο μεγάλο χρονικό διάστημα και οι οφειλέτες τους θα έχαναν όλες τις άλλες ρυθμίσεις στις οποίες έχουν εντάξει παλαιότερα χρέη τους, δημιουργηθέντα προ πανδημίας. Κι αυτό θα συνέβαινε, επειδή -σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν καθεμία από τις ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση- σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν είναι ενήμερος σε άλλες οφειλές του, που προκύπτουν εκ των υστέρων, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης. 

Πρέπει δηλαδή τυχόν άλλα χρέη που προκύπτουν να εξοφλούνται άμεσα ή να ρυθμίζονται και αυτά σε δόσεις άμεσα. Ως εκ τούτου οι οφειλέτες που θα άφηναν απλήρωτα και αρρύθμιστα τα χρέη της πανδημίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιμένοντας να ανοίξει η πλατφόρμα, όχι μόνο δεν θα είχαν οφέλη από τη νέα ρύθμιση, αλλά θα ζημιώνονταν, χάνοντας και όλες τις άλλες ρυθμίσεις τους.

«Νομοθετικό κενό»

Την ανάγκη να επισπευστεί η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για την υποδοχή των αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση των οφειλών της πανδημίας σε έως και 36 άτοκες ή 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις είχε επισημάνει με πρόσφατο πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της η «Ν». Στο δημοσίευμα εκείνο γινόταν λόγος για «νομοθετικό κενό της νέας ρύθμισης των 36-72 δόσεων για τα χρέη προς την Εφορία» και διευκρινιζόταν ότι «το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένα όσους οφειλέτες έχουν ταυτόχρονα και άλλα χρέη ήδη τακτοποιημένα με πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων ή με παλαιές ρυθμίσεις 100 ή 120 δόσεων». Διευκρινιζόταν επίσης ότι οι οφειλέτες αυτοί, εφόσον έχουν χρέη βεβαιωμένα έως και την 31η-7-2021, για τα οποία οι προθεσμίες καταβολής έχουν μόλις λήξει ή δεν έχουν λήξει ακόμη αλλά θα λήξουν σύντομα, αν αφήσουν τα νέα αυτά χρέη τους ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση «αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν όλες τις άλλες ρυθμίσεις των παλαιότερων χρεών τους!».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφερόταν ότι «για να αντιμετωπιστεί αυτό το νομοθετικό κενό, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει:

* ή να νομοθετήσει το “πάγωμα” και αυτών των πρόσφατα βεβαιωθεισών οφειλών μέχρι τις 31-12-2021, όπως ήδη έχει πράξει με άλλες παλαιότερες οφειλές βεβαιωθείσες την περίοδο της πανδημίας, 

* ή να δώσει εντολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να θέσει άμεσα σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, ώστε τα επίμαχα ποσά των νέων οφειλών να μη μείνουν απλήρωτα και αρρύθμιστα και οι οφειλέτες τους να μην απολέσουν τις υπόλοιπες ρυθμίσεις τους για τα παλαιότερα χρέη τους».

Μιλώντας σε ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΟPEN, o υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το ερχόμενο χρονικό διάστημα θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε έως 72 δόσεις. «Ο σκοπός είναι να ανοίξει το συντομότερο δυνατό. Δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΑΑΔΕ έχει επωμιστεί ένα επιπλέον βάρος το οποίο προέκυψε από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει τις πλατφόρμες για να εκταμιευθούν πόροι πολύ γρήγορα στους πληγέντες» ανέφερε σχετικά ο κ. Σταϊκούρας.

Οι σχετικές διατάξεις

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4821/2021, με την υπ’ αριθμόν Α1179/10-8-2021 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου και με την υπ’ αριθμόν Ε2167/16-8-2021 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, παρέχεται σε χιλιάδες φορολογούμενους πληττόμενους οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού η δυνατότητα να ρυθμίσουν σε έως και 36 άτοκες ή 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις: 

α) οφειλές προς τις φορολογικές αρχές που έχουν βεβαιωθεί από 1-3-2020 έως 31-7-2021, 

β) βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31-12-2021 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού Covid-19.

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης 36 άτοκων ή 72 έντοκων μηνιαίων δόσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31η/12/2021, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσία.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι και την 31η/1/2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Τα κριτήρια υπαγωγής

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν ειδικότερα οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1η-3-2020 έως 31η-7-2021. Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι εφικτή, εφόσον πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, να έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε μία τουλάχιστον απόφαση υπουργού Οικονομικών με μέτρα οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από τα μέτρα κατά του Covid-19, η οποία έχει εκδοθεί εντός του 2020

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

βα) η σύμβαση εργασίας τους να είχε ανασταλεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά την περίοδο από 1.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, 
ββ) να έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση, για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, 

βγ) να εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία», για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021, 

βδ) να έχουν εισπράξει αναγκαστικά μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και να έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων Covid-19,

βε) να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1-3-2020 έως 31.7.2021. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις όλες οι αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οφειλές από ΦΠΑ φορολογικών περιόδων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, καθώς και από ΕΝΦΙΑ έτους 2020 οι οποίες έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνονται επίσης έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένα στις ΔΟΥ, πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) που βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021, αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και παρέμειναν αρρύθμιστες.

Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως των ανωτέρων κριτηρίων και της ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής έως τις 31-12-2021.

Ποιες εξαιρούνται

Οφειλές που εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση:

α) ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020,

β) οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και

γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017.   

Source link

Θώμη Κόρσου

Έχω έφεση στους άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη και με εξιτάρει ότι είναι αντρικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *