Στα 470 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα κινηθούν οι πωλήσεις του ομίλου Frigoglass για το 2023, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται περίπου στο 10%. σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.  Όπως τονίζει η διοίκηση του ομίλου, Ο κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης αναμένεται να συνεισφέρει το 60% των πωλήσεων και το 4% του EBITDA, ενώ δεν θα δημιουργήσει ταμειακές ροές για την εξυπηρέτηση δανεισμού για την τρέχουσα οικονομική χρήση. Ο κλάδος Υαλουργίας αναμένεται να συνεισφέρει το 40% των πωλήσεων και το 96% του EBITDA. Οι κεφαλαιακές δαπάνες του Ομίλου αναμένονται σε περίπου 45 εκατ. ευρώ.  Εισροή ύψους 4 εκατ. ευρώ αναμένεται από τη μεταβολή του καθαρού κεφαλαίου κίνησης το 2023 για τον Όμιλο.

Η δραστηριότητα του Ομίλου στη Ρωσία εκτιμάται να συνεισφέρει το 10% των πωλήσεων και το 6% του EBITDA το 2023, ενώ η δραστηριότητα του ομίλου στη Ρουμανία αναμένεται να συνεισφέρει το 22% των πωλήσεων και το 4% του EBITDA το 2023 (μη συμπεριλαμβανομένων ενδο-ομιλικών χρεώσεων). Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η θυγατρική του Ομίλου στη Ρωσία, Frigoglass Eurasia LLC, διατηρεί πιστωτικές γραμμές με Ρωσικές τράπεζες, μέρος των οποίων είναι κατ’ απαίτηση και βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Η Frigoglass Eurasia LLC βρίσκεται σε συζητήσεις με ορισμένους πιστωτές αναφορικά με ενδεχόμενη επιμήκυνση διάρκειας ή επαναδιαπραγμάτευση αυτών των πιστωτικών γραμμών (στο σύνολό τους ή σε τμήμα αυτών). Δεν μπορεί να υπάρχει εξασφάλιση ότι οι εν λόγω συζητήσεις θα είναι επιτυχείς. Σε περίπτωση που οι συζητήσεις αυτές δεν είναι επιτυχείς, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση και την προοπτική της Frigoglass Eurasia LLC και κατ’ επέκταση τη συνολική οικονομική θέση του Ομίλου.

Κάλυψη ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης

Να σημειωθεί ότι η Frigoglass ανακοίνωσε την κάλυψη ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου ποσού 10 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2023 καθώς και τις επικαιροποιημένες προοπτικές για το 2023. Συγκεκριμένα συνήφθη συμφωνία κάλυψης για την έκδοση Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 μεταξύ της Frigoglass, της Frigoglass Finance B.V. και Frigoinvest Holdings B.V., των Εγγυητριών και των προσώπων που αναφέρονται στην εν λόγω συμφωνία ότι θα τις καλύψουν, τα οποία είναι μέλη μίας επιτροπής αποτελούμενης από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους 260 εκατ. ευρώ λήξεως το 2025 που έχουν εκδοθεί από την Frigoglass Finance B.V., και αποτελούν το 58.1% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025 ή συνδεδεμένα με αυτά μέρη. Οι Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες θα εκδοθούν ουσιωδώς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, με τους οποίους εκδόθηκαν οι Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού 35 εκατ. ευρώ στις 5 Δεκεμβρίου 2022 από τις εκδότριες  δυνάμει της από 5 Δεκεμβρίου 2022 πράξης έκδοσης, η οποία συνήφθη μεταξύ, μεταξύ άλλων, των Εκδοτριών και της Madison Pacific Trust Limited ως εκπροσώπου των ομολογιούχων και εκπροσώπου εξασφάλισης, ως έχει έκτοτε τροποποιηθεί. Οι Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες θα εκδοθούν με διαφορετικούς κωδικούς ISIN από τις Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες και θα αποτελούν νέα σειρά ομολογιών δυνάμει της Πράξης Έκδοσης. Η εκκαθάριση των Πρόσθετων Ενδιάμεσων Ομολογιών αναμένεται να λάβει χώρα στις ή περί τις 20 Ιανουαρίου 2023, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης ορισμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων.Source link

Θώμη Κόρσου

Έχω έφεση στους άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη και με εξιτάρει ότι είναι αντρικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *