Από την έντυπη έκδοση

«Σήμα» στην αγορά ότι οι έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 θα είναι συνεχείς, προς κάθε κατεύθυνση και αμείλικτοι, για περιορισμό της αισχροκέρδειας και της φοροδιαφυγής στέλνει για πρώτη φορά από τόσο νωρίς η ΑΑΔΕ.

Οι συνεχόμενες ανατιμήσεις, αλλά και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια από τους επιτήδειους, που «ροκανίζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, έχουν σημάνει «συναγερμό» και στον ελεγκτικό μηχανισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που προανήγγειλε «σαφάρι» 44.400 ελέγχων σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων το επόμενο έτος.

Συγκεκριμένα, με χθεσινή απόφαση (υπ’ αρίθμ. Α.1144/1.11.2022) του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, καθορίζεται ότι το έτος 2023 θα διενεργηθούν είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι (25.500) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας, ενώ τουλάχιστον το 75% αυτών θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Εκτός από τους ανωτέρω ελέγχους, το επόμενο έτος θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες και 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Στους ανωτέρω δε ελέγχους θα πρέπει να προστεθούν και οι τουλάχιστον 15.500 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και τουλάχιστον 900 έλεγχοι – έρευνες φοροδιαφυγής από τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ελέγχων που προγραμματίστηκαν ήδη για το 2023 σε 44.400.

Οι έλεγχοι των ΥΕΔΔΕ αφορούν τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτεταμένη απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και τέλη, την έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία, την αποκάλυψη περιπτώσεων φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, την επεξεργασία ανεπίσημων εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με μη δηλωθείσες συναλλαγές κ.ο.κ.

Στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ θα είναι μάλιστα και το 2023 ο έλεγχος φορολογουμένων, μισθωτών και κυρίως συνταξιούχων που έχουν λάβει αναδρομικά ποσά και από διασταυρώσεις έχει διαπιστωθεί ότι έχουν «ξεχάσει» να τα δηλώσουν στην εφορία.

Σε κάθε περίπτωση στο «στόχαστρο» του ελεγκτικού μηχανισμού θα είναι, όπως πάντα, οι κλάδοι επαγγελματιών που έχει διαπιστωθεί ότι κάνουν «πρωταθλητισμό» στο «σπορ» της φοροδιαφυγής ή συστηματικά δεν εκδίδουν αποδείξεις ή εκδίδουν παραποιημένα στοιχεία.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην αγορά, διαμηνύουν τα στελέχη της, θα είναι ιδιαίτερα «ευαισθητοποιημένοι» καθώς, όπως τονίζουν, δεν μπορεί τα νοικοκυριά να βρίσκονται αντιμέτωπα με αλλεπάλληλα «κύματα» ακρίβειας και κάποιοι, έστω και λίγοι, να εκμεταλλεύονται το σκηνικό και να κερδίζουν στις πλάτες των καταναλωτών και σε βάρος του Δημοσίου.

Για τον λόγο εξάλλου αυτό διαμηνύουν ότι η εφαρμογή του ισχύοντος «ποινολογίου» θα είναι αυστηρή και η επιβολή των προβλεπόμενων ποινών άμεση και χωρίς αναστολή.

«Λουκέτο» για αποδείξεις

Η διαπίστωση της μη έκδοσης, ή ανακριβούς περισσοτέρων από 10 αποδείξεων, ή ανεξαρτήτως πλήθους εφόσον η αξία των παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ανοίγει τον δρόμο για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα «ρολά» κατεβαίνουν άμεσα για 48 ώρες την πρώτη φορά, για 96 ώρες αν ξαναπέσει στην ίδια παράβαση μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρονιά για 3 αποδείξεις ανεξαρτήτως αξίας και αμελλητί για 10 ημέρες κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών από την πρώτη παράβαση διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Οι… πρώτοι στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών

Επισημαίνεται ότι με βάση τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, και το 2023 αναμένεται να δώσει, όπως κάθε χρόνο, προτεραιότητα στους ελέγχους για:
– υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων.
– υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
– υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.
– υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
– υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο ΟΠΣ Elenxis.
– υποθέσεις που αφορούν εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
– υποθέσεις που αφορούν πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
– υποθέσεις των ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ που αφορούν διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
– υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
– υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

Ψηλά στη «λίστα» των ελέγχων και του 2023 θα βρίσκονται και οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του επόμενου έτους, με πρώτες στον κατάλογο του ελεγκτικού μηχανισμού αυτών που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο εισπρακτικό ενδιαφέρον.

Από το «τσουνάμι» των ελέγχων δεν θα γλιτώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει τυχόν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών τα οποία απέκτησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών.Source link

Θώμη Κόρσου

Έχω έφεση στους άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη και με εξιτάρει ότι είναι αντρικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *