Από την έντυπη έκδοση

 

Μη ενήμερα δάνεια από ιδιώτες και με χαμηλές εξασφαλίσεις αφορά η πλειονότητα των αιτήσεων οφειλετών που οδηγούνται σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Θετική δυναμική παρουσιάζει το ενδιαφέρον των οφειλετών για τον εξωδικαστικό. Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί πως το ενδιαφέρον αυτό εκπροσωπεί αρκετά μικρό ποσοστό επί του συνόλου των κόκκινων δανείων που βρίσκονται στους διαχειριστές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), μέχρι τέλος Αυγούστου 2022 είχαν υποβληθεί οριστικά 7.670 αιτήσεις, ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ έχουν γίνει συνολικά 840 ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 176 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά της δυναμικής αυτής είναι τα στοιχεία του Αυγούστου, απ’ όπου προκύπτει ότι εισήλθαν στην πλατφόρμα 1.007 νέες αιτήσεις και υποβλήθηκαν οριστικά 727.

Καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή εικόνα έχει η σημαντική αύξηση της εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς, σε σχέση με το τρίμηνο Μάιος Ιούλιος 2022. Συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Αύγουστο η εγκρισιμότητα των χρηματοδοτικών φορέων κυμάνθηκε στο 78%.

Οι λύσεις που προτείνονται είναι ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν διαγραφή οφειλών. Συγκεκριμένα, στις πολυμερείς ρυθμίσεις η μέση διαγραφή χρέους ανέρχεται σε 24,9% για τους χρηματοδοτικούς φορείς και 15,7% για το Δημόσιο.

Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των δανειοληπτών που αναζητούν λύση μέσω του εξωδικαστικού, η συντριπτική πλειονότητα είναι φυσικά πρόσωπα για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς. Συγκεκριμένα, 78% των οφειλών που βρίσκονται στον εξωδικαστικό αφορούν χρηματοδοτικούς φορείς και το 74% των αιτούντων είναι φυσικά πρόσωπα.

Γεωγραφική κατανομή

Μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται ως προς τις οφειλές που βρίσκονται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με 49% αιτήσεων (18,8 χιλ.) και 51% συνολικών οφειλών (11 δισ.).

Το 74% (16,1 δισ.) των οφειλών αφορά φυσικά πρόσωπα. Η πλειονότητα των οφειλών (78%) είναι προς χρηματοδοτικούς φορείς. Οι οφειλές που είναι μεγαλύτερες από 1 εκατ. ευρώ αποτελούν το 66% (14,2 δισ.) του συνόλου και είναι το 10% (3,8 χιλ.) των αιτήσεων.

Το 89% (19,3 δισ.) των συνολικών οφειλών δεν είναι ενήμερο (στάδιο καθυστέρησης ή καταγγελίας), ενώ 66% (2,6 δισ.) της συνολικής οφειλής των οριστικά υποβληθεισών αιτήσεων έχει εξασφάλιση μικρότερη του 50%. Από αυτές τις οφειλές -με μικρότερη εξασφάλισητο 94% (2,4 δισ.) βρίσκεται σε στάδιο καθυστέρησης ή/και καταγγελίας.

Από τα 3,9 δισ. που έχουν υποβληθεί οριστικά, το 42% (1,6 δισ.) έχει αξιολογηθεί και από αυτά έχει εγκριθεί ρύθμιση για το 51% (832 εκατ.).

Από τα 386 εκατ. που έχουν αξιολογηθεί από το Δημόσιο, έχει εγκριθεί το 92% (354 εκατ.). Από το 1,3 δισ. που έχει αξιολογηθεί από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, έχει εγκριθεί το 38% (478 εκατ.).

Το 43% των προτάσεων ρύθμισης έχουν γίνει αποδεκτές από τους οφειλέτες (357 εκατ. από τα 832 εκατ.).

Η αποδοχή ρυθμίσεων των οφειλετών για τις διμερείς αιτήσεις κυμαίνεται στο 60%, ενώ για τις πολυμερείς στο 44%.

Από τα 357 εκατ. που έχουν αποδεχθεί οι οφειλέτες, έχουν ήδη ρυθμιστεί τα 176 εκατ. (49%) και 173 εκατ. (48%) βρίσκονται σε τελικό στάδιο ρύθμισης.

Μέση διάρκεια

Τα 17 έτη είναι η μέση διάρκεια για οφειλές προς Δημόσιο και 13 έτη για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς. Το 28% των οφειλών ρυθμίστηκε με διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών.

Το 15,7% αποτελεί το μέσο ποσοστό διαγραφής για οφειλές προς Δημόσιο και 24,9% για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς.

Το 26% (46 εκατ.) των ρυθμίσεων έχει λάβει ποσοστό διαγραφής μεγαλύτερο του 30%.

Στο βασικό σενάριο, στο επόμενο διάστημα (5 μήνες) η ειδική γραμματεία αναμένει ρυθμίσεις 827 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα προέρχονται από αιτήσεις 173 εκατ. ευρώ σε τελικό στάδιο αξιολόγησης, 528 εκατ. ευρώ αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς και το Δημόσιο και 126 εκατ. ευρώ σε αρχικό στάδιο.

Σε ένα πιο αισιόδοξο σενάριο, αναμένονται ρυθμίσεις 1,1 δισ. ευρώ, οι οποίες προέρχονται από αιτήσεις ύψους 173 εκατ. ευρώ σε τελικό στάδιο αξιολόγησης, 653 εκατ. ευρώ αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς και το Δημόσιο και 226 εκατ. ευρώ σε αρχικό στάδιο.

Source link

Θώμη Κόρσου

Έχω έφεση στους άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη και με εξιτάρει ότι είναι αντρικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *